Styrelse

Styrelsen för samfälligheten Örsundsbrohus, har i likhet med andra liknande styrelser i uppdrag av föreningsmedlemmarna att förvalta samt underhålla föreningens gemensamma kapital i form av gemensamma fastigheter och markområden. Underlaget för detta arbete utgörs bland annat av föreningens stadgar samt samfällighetslagen. Styrelsen måste ta hänsyn till en rad faktorer som beskrivs i dessa bägge styrhandlingar för samfälligheten.

Ordförande/web admin Rolf Hasselroth styrelsen@orsundsbrohus.se
vice ordförande Mats Norberg styrelsen@orsundsbrohus.se
kassör Susanne Karlsson/Brofall styrelsen@orsundsbrohus.se
Sekreterare Karin Spång styrelsen@orsundsbrohus.se
Supp Tina Jakobsson styrelsen@orsundsbrohus.se
Supp Ketty Andersson styrelsen@orsundsbrohus.se
 

Bevaka

 
Ange din e-post här ovan. Möjliga bevakningar kommer sedan att visas här nedanför.
 
Fritextsida
Kalender
Gemensam städ- och arbetsdag
Grupper
Styrelse
Vanliga frågor
Nybyggnation
Markskötsel
Avgifter
Byggnader
Övrigt
 
Lägg till eller ta bort?
Lägg till bevakning
Ta bort bevakning
 
 

Logga in

 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.